Diapo | A Pixedelic free jQuery slideshow

Our Surgeons

Oncology

Dr. K. S. Behgai Dr. Kamran A. Khan Dr. Ramesh B. V
Dr. Sunil Gupta Dr. Noaline Sinha Dr. Sameer Kaul

Opthalmology

Dr. Arvind Sharma Dr. Atul Ursekar Dr. Jaganath Boramani
Dr. P. S. Suresh Dr. Rajan Chugh Dr. Sameer Kaushal

Gastroenterology

Dr. Ajay Bhalla Dr. Arvind Sahni Dr. K.R. Palaniswamy
Dr. Paramvir Singh

Cardiology

Dr. Ajeet Bana Dr. R. R. Kasliwal Dr. Ambuj Chowdhury
Dr. Rabin Chakraborty Dr. Chetan Shah Dr. Ramakanta Panda
Dr. Kaushal Pandey Dr. Sandeep Honnekeri Dr. M.R. Girinath
Dr. Shantesh Kaushik Dr. Mahesh Kumar Singh Dr. T. S. Mahant
Dr. Naresh Trehan Dr. Anil Dhall Dr. Manjinder Singh Sandhu

Dental Care

Dr. Kulsum Khan Dr. Vinod Naraynan

Minimal Acess Surgery

Dr. Arun Goel Dr. Yogesh Agarwal

Spinal Surgery

Dr. Gautam Zaveri Dr. Kaushal Malhan

Orthopedics

Dr. Ashok Rajgopal Dr. B. D. Chatterjee Dr. Jaswant Rai
Dr. R. Gopal Krishnan Dr. I P S Oberoi Dr. Rajesh K. Verma
Dr. Sanjay Sarup Dr. Subhash Jangid

Neurology

Dr. Ajay Kothari Dr. R. Pazhani Dr. Sanjay Bhatia
Dr. Alok Sharma Dr. Anil Kumar Singh Dr. Deepu Banerji
Dr. Milind M. Vaidya Dr. Sanjeev Dua Dr. Satish Jain
Dr. Arun Saroha Dr. Praveen Gupta

Vascular

Dr. Sandeep Honnekeri Dr. Shantesh Kaushik

Nephrology / Urology

Dr. M. H. Raibagi Dr. Vinay Mahendra Dr. A. S. Bawa
Dr. Dilip Raja Dr. Doraiswamy Dr. Dushyant Nadar
Dr. Manju Aggarwal

Cosmetic Surgery

Dr. Ajaya Kashyap Dr. Krishan Mohan Kapoor Dr. Narendra Pandya
Dr. R. Venkataswami

Paediatric

Dr. Nidhi Rawal

ENT

Dr. Rajesh Bhardwaj

Urology

Dr. S.V. Kotwal Dr. Shalabh Aggrawal

Gynaecology

Dr. Veena Bhat